Peuterspeelzaal Robbedoes

De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) waaronder peuterspeelzaal De Robbedoes ressorteert, biedt spelenderwijs een methodische bijdrage (VVE) aan de totale ontwikkelingsbehoefte van het kind. Zij is mede gericht op vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblematiek en handelt daar adequaat op. Prioriteit ligt bij het individuele welzijn en welbevinden van het kind. Hierbij zijn 3 overkoepelende basisvoorwaarden het uitgangspunt:
1- De eigenheid en de ontwikkeling van het eigen ik en individueel belang van het kind in
2- een uitdagende, prikkelende omgeving
3- door professionele leidsters.
De SPB gaat er vanuit dat de partners (KDV,PSZ,BS) in een Brede School elkaar versterken wanneer zij het kind werkelijk centraal stellen en daarmee in staat zijn buiten hun eigen kaders te denken en handelen. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn van peuterspeelzaal naar basisonderwijs waarbij de basisschool voortgaat op het spelenderwijs volgen en stimuleren van het kind, uitgaande van de gegevens die door de peuterspeelzaal warm worden overgedragen aan de kleutergroep.

psz

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met basisschool De Toermalijn. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0164 - 68 31 88 of door een e-mail te sturen naar detoermalijn@lpsnet.nl