0164 - 68 31 88detoermalijn@lpsnet.nl Basisschool De Toermalijn, Rondsel 144, 4661 TS HALSTEREN

Onze visie luidt:

Kinderen, leraren en ouders op De Toermalijn bereiden zich voor op het leven in de 21e eeuw. Hierbij spelen we in op de creatieve en kritische houding door onderzoekend en ontwerpend leren centraal te stellen. We werken opbrengstgericht door afwisseling tussen convergent en divergent werken, leren en denken. We zorgen gezamenlijk voor een optimaal pedagogisch klimaat, waarin onze identiteit verweven is.

De visie nader toegelicht:

Creatieve kinderen zijn voor ons kinderen die meerdere oplossingen kunnen bedenken voor problemen of vraagstellingen; kinderen die vrij kunnen denken en met vernieuwende oplossingen of invalshoeken komen.

Onderzoekende kinderen zijn kinderen die zelf dingen willen weten en op onderzoek uitgaan om hun antwoord te vinden op de vragen.

Kritische kinderen zijn voor ons kinderen die op zoek gaan naar hun waarheid en zaken in twijfel kunnen trekken, die nadenken over waarom dit wel kan en waarom kan dit niet.

visie1

Momenteel is in de maatschappij al zichtbaar dat beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. De computer neemt veel van ons mensen over. In het werkveld is vraag naar creatieve breinen en kritische collega’s. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, bereiden we de kinderen voor op leven en werken in de 21e eeuw. Hier hoort uiteraard ook het veilig en goed omgaan met ICT-middelen bij.

(Zie hiervoor ook de afbeelding op deze pagina. Bron: kennisnet)

Identiteit

Als katholieke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor leerlingen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze christelijke identiteit te verliezen. Wij willen de leerlingen een houding van respect bijbrengen en een positieve houding op onze multiculturele samenleving.

Dit willen wij gezamenlijk bereiken door binnen het hele gebouw te werken met dezelfde leefregels. Deze regels zijn gekoppeld aan de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl.

De leefregels zijn:

    1. Samen sterk
    2. Zeg het maar!
    3. Je mag jezelf zijn
    4. Ik vertrouw op mij
    5. Fijn dat je er bent
    6. Fris en fruitig

leefregels

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met basisschool De Toermalijn. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0164 - 68 31 88 of door een e-mail te sturen naar detoermalijn@lpsnet.nl