Over ons

Wij we zijn

Kernwaarden
 • Ambities;
 • Aansluiten;
 • Ondernemerschap;
 • Aansprakelijkheid;
 • ontwikkelen (talent).
Deze missie komt voort uit een aantal kernwaarden waar we naar handelen:
 • Mensgericht: het kind en het gezin waarin het kind opgroeit staan centraal.
 • Mens worden: de passie van elk kind vinden en zo lang mogelijk verbinden met ons onderwijs.
 • Nieuwsgierigheid: gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind in het leer- en ontwikkelingsproces. K
 • Creativiteit: kinderen aanmoedigen om creatief te zijn terwijl ze als denkers optreden.
 • Diversiteit: elk kind kan anders zijn en uniciteit wordt gewaardeerd.
 • Spiritualiteit en Bewustzijn: Maakt ruimte voor contemplatie en reflectie.
 • Economische ontwikkeling: kinderen kansen en leervaardigheden bieden zodat ze kunnen communiceren, leren en samenwerken in de samenleving van de toekomst, zowel met bestaande middelen als met de nieuwste technologie en ICT.

Strategische visie

Onze strategische visie is:
 • het bestuur stelt aangesloten scholen in staat zo zelfstandig mogelijk te opereren, bevordert onderlinge samenwerking en ondersteunt duidelijk omschreven actielijnen;
 • Het bestuur bevordert het overleg met alle partijen (uitgenodigd en ongevraagd) zoveel mogelijk en draagt ​​daartoe taken en bevoegdheden over;
 • Samenwerking gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het werk (leren van elkaar), het volgen van gemeenschappelijk beleid en het bundelen van kennis op gebieden als personeel, financiën, communicatie en huisvesting;
 • Het bestuur stelt samen met scholen en andere partijen doelstellingen vast en evalueert gezamenlijk de uitvoering ervan.
Om onze strategische visie te verduidelijken, kijken we naar de pagina "huidig beleid" van het opleidingsplan.